k2FtbBdWr1

Внесені зміни до Положення про Державну архівну службу України

За ініціативи Укрдержархіву постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2024 року № 304 внесені зміни до пункту 4 Положення про Державну архівну службу України з метою приведення його у відповідність до положень Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» та Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

Конкретизовано функції Укрдержархіву щодо:

розроблення положень про галузеві державні архіви;

контролю ведення державними архівними установами, архівними відділами міських рад списків джерел формування Національного архівного фонду України та списків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, у діяльності яких не утворюються документи НАФ та які перебувають у зоні їх комплектування;

погодження інструкцій з питань архівної справи і діловодства;
розроблених іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності.