k2FtbBdWr1

Міністерство соціальної політики України інформує

Внаслідок воєнного вторгнення російської федерації в Україну та через безперервні збройні атаки, багато громадян України опинились в умовах, що загрожують їхньому життю та здоров’ю, тому вони були вимушені переїхати до країн-членів ЄС та інших іноземних держав.Так на сьогодні із 706 закладів 282 – здійснили евакуацію усіх або частини дітей, а саме – це 6 506 дітей, з них 2 278 дітей – в межах України та за кордон – 4 228 дітей.

      Переміщено 1 750 сімей (дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей опікунів/піклувальників, сімей патронатних вихователів), в них 4 323 дитини, з числа влаштованих в сім’ї, з яких: 1 001 – переїхали в межах України, 3 322 – за кордон.

     З переміщених дітей до 1 вересня 2022 року 126 дітей, які виховуються в сімейних формах виховання, досягнуть 18 – річного віку та 165 дітей – 16-річного віку. Крім того з дітей, яких евакуйовано з закладів, 18 – річного віку досягнуть 67 дітей та 143 дитини – 16-річного віку.

    Стаття 53 Конституції України встановлює обов’язковість повної загальної середньої освіти, а Закон України „Про освіту” зобов’язує батьків або осіб, які їх замінюють, сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту.

     Відповідно до 246 статті Сімейного кодексу України на орган опіки та піклування покладено обов’язок здійснювати контроль за умовами утримання, навчання та виховання дитини, над якою встановлено опіку піклування. Окрім того, контроль за виконанням договору, а також умовами проживання, виховання прийомних дітей та дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу здійснюють органи опіки і піклування (районні, районні у м. Києві державні адміністрації, виконавчі комітети міських, районних у містах рад) та служби у справах дітей у їх складі.

       Водночас стаття 3 Закону України „Про освіту” гарантує право особи на освіту, яке може реалізовуватися шляхом її здобуття на різних рівнях освіти, у загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих. Тому перебування дітей в різних формах виховання та їх тимчасове переміщення (евакуація) не можуть бути об’єктивними підставами для порушення такого права. Згідно з законодавством вихованці, прийомні діти проживають і виховуються у дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї до досягнення 18-річного віку. Після досягнення 18-річного віку такі особи у разі продовження навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти можуть за їх вибором продовжити проживати і виховуватися у цьому дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї до закінчення відповідних закладів освіти.

     Через введення на території України надзвичайного або воєнного стану, діти, які були переміщені за кордон і яким виповнилось 16 або 18 років можуть продовжити навчання у закладах, за місцем тимчасового проживання і продовжувати виховуватись у дитячому будинку сімейного типу або прийомній сім’ї до закінчення відповідного закладу освіти. Щодо дітей, які евакуйовані за кордон із закладів або в їх складі Керівники закладів освіти, які надавали згоду на виїзд за кордон дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, повинні проконтролювати повернення зазначених осіб в Україну.

      По завершенню 2021/2022 навчального року, відповідно до наказу МОН від 20.05.2022 № 466 „Про деякі питання видачі документів про загальну середню освіту в умовах воєнного стану в Україні”, керівники закладів освіти мають організувати видачу документів про освіту випускникам, у тому числі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, які перебувають за кордоном.

     Про порядок видачі оригіналів документів про освіту випускникам, які перебувають за кордоном, Міністерство освіти і науки України повідомить додатково. Звертаємо увагу, що для випускників закладів освіти, які тимчасово перебувають за кордоном, створені тимчасові екзаменаційні центри для проведення основних сесій національного мультипредметного тесту, які організовані за кордоном. Перелік закордонних населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення основних сесій національного мультипредметного тесту, затверджені наказом МОН від 19.05.2022 № 465.     Також рекомендуємо керівникам закладів освіти, які є законними представниками дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 18-річного віку, проводити процедури щодо юридичного оформлення втрати статусу офіційного представника після повернення. До того ж слід враховувати те, що відповідно до Закону України „Про внесення змін до статті 301 Закону України „Про охорону дитинства” щодо законного представництва деяких категорій дітей під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні”, прийнятого Верховною Радою України 22.05.2022 № 2267-ІХ, який набуде чинності після підписання Президентом України, у разі переміщення, у тому числі за кордон з метою евакуації під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні, дітей, зарахованих / влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, влаштованих у сім’ю патронатних вихователів, керівники відповідних закладів, уповноважені ними працівники або інші особи, призначені органом опіки та піклування чи військовою адміністрацією / військово-цивільною адміністрацією за місцем розташування закладу, зокрема у разі усунення керівника або уповноваженого ним працівника від виконання обов’язків чи відсутності керівника або уповноваженого ним працівника, патронатні вихователі є законними представниками таких дітей (крім повноважень щодо вчинення від імені та в інтересах дитини правочинів, пов’язаних із житловими та майновими правами, надання згоди на усиновлення та зміну громадянства дитини) до повернення такої дитини в Україну або до її возз’єднання з сім’єю.                                  Таким чином керівники закладів виконуватимуть повноваження законних представників неповнолітніх дітей відповідної категорії, а також надаватимуть захист і підтримку дітям, які набули повноліття, протягом усього періоду перебування за кордоном або до отримання інших роз’яснень центральних органів виконавчої влади.